sídlo spoločnosti:

AB PRINT, s.r.o.

Dukelská štvrť 948/11

018 41 Dubnica nad Váhom

Slovenská republika

dubnicaoffice


pobočka spoločnosti:

AB PRINT, s.r.o.

budova AIR OFFICES

821 04 Bratislava

Slovenská republika

bratislavaoffice

mobil: +421 948 617 707

mobil: +421 948 615 505

e-mail: redakcia@abprint.sk

web: www.abprint.sk