vydavateľstvo

Sme exkluzívnym vydavateľom lifestylového časopisu GOOD FLIGHT pre Letisko Bratislava a lifestylového časopisu FLY&STAY pre Letisko Poprad-Tatry. Vydávame Firemné noviny bez ktorých sa úspešné firmy nezaobídu.

 

GOOD FLIGHT – Letisko M. R. Štefánika v Bratislave

GOOD FLIGHT je lifestylový časopis, ktorý v slovenskom a anglickom jazyku prináša nielen tipy a rady pre cestujúcich ale aj zaujímavé informácie z oblasti cestovnéh ruchu, životného štýlu, obchodu a kultúry. Časopis GOOD FLIGHT je distribuovaný zadarmo. Nájdete ho na všetkých termináloch letiska Bratislava, recepcie vybraných hotelov, kancelárie cestových agentúr.

www.goodflight.sk

… pozrite si naše videa k PR článkom v časopise GOOD FLIGHT

FLY & STAY – Letisko Poprad – Tatry

je pútavý lifestylový časopis, ktorý prináša dvakrát za rok v slovenskom, anglickom a ruskom jazyku nielen tipy a rady pre cestujúcich ale aj zaujímavé informácie z oblasti cestovného ruchu, životného štýlu, obchodu a kultúry. Časopis FLY&STAY je distribuovaný zadarmo. Nájdete ho na všetkých termináloch letiska Poprad-Tatry, recepcie vybraných hotelov, kancelárie cestových agentúr

 

Firemné noviny

Získavanie informácií a ich šírenie medzi zamestnancami sú pre úspech každej spoločnosti mimoriadne dôležité. Sú neoddeliteľnou súčasťou bežnej komunikácie.  Tlačené firemné noviny sa považujú za veľmi efektívny a najrýchlejší informačný kanál medzi vedením firmy a zamestnancami.  Vychádzajú štvrťročne, príp. polročne. Základom firemných novín je a aj v budúcnosti ostane šírenie a formovanie firemnej kultúry.

www.firemnenoviny.sk

… časopisy prepájame s online verziou