reklama, marketing

Od kreatívnej idey, cez grafické stvárnenie až po komplexnú tvorbu a zabezpečenie v oblasti reklamy a marketingu.